THIÊN KIM TOÀN NĂNG BÁ KHÍ NGÚT TRỜI

THIÊN KIM TOÀN NĂNG BÁ KHÍ NGÚT TRỜI

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Team Lạnh Lùng
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 01/07/2020
Tổng lượt xem: 931.2K
Thể loại:

Trọng Sinh xuyên qua thành thiên kim giả hào môn, Diệp Chước trở thành con gái riêng của mọi người hô đánh. Một tay thối rữa thì sao? Nhìn tôi đánh thành vua! Diệp Chước hỏa tốc nhường vị thiên kim thật, mang theo ma ma cùng cữu cữu một đêm làm giàu, gia sản trăm tỷ, tổng tài khoa học kỹ thuật, tài nữ vô song, trực tiếp đi lên đỉnh cao nhân sinh! Thuận tiện cùng đại lão tài phiệt nói chuyện yêu đương, từ nay về sau được sủng lên trời!

Danh sách chương

Cập nhật lúc 23:42 20/06/2024.
Chương
2K9
9.6K27
9.7K30
11K45
11.1K34
12.2K49
9.5K27
9.8K36
12.4K30
14.1K58
12K29
16.9K48
16.1K57
10.4K38
7.5K35
8.3K35
7.4K31
6.7K35
7.1K31
8.2K38
8.3K50
8.1K54
7.6K35
6.2K38
7.6K48
9.7K50
9.4K60
7.8K44
5.6K41
7.4K42
7.9K60
7.7K43
8.6K40
8.5K44
9.6K44
10.8K66
7.9K69
8.8K33
8.6K32
8K34
6.1K37
7.6K30
7.8K38
8.6K32
7.8K41
7.7K52
8K46
9K42
8.1K43
8.1K38
7.7K61
6.7K40
8.3K35
9.9K37
11.6K39
10K57
6.1K73
8.1K52
8.5K42
7.8K47
8K60
7.5K44
7K42
8.1K62
7.9K42
9.2K53
9.3K54
9.1K40
8.9K59
6.4K48
8.1K42
7.1K47
8.5K41
8.7K39
9.5K50
8K40
8.6K37
8.2K38
8K41
7.5K33
6.1K47
5.9K43
5.8K35
8.3K36
7.5K34
9.8K54
9.4K64
8.7K44
8.7K53
9.8K59
9.7K50
10K56
12.4K79
8.4K55
7.6K57
12.2K71
9.4K62
12.9K69
13.6K54
12.2K64
9.7K60
9.4K58
12.8K47
12.9K42
9628