TẤT CẢ PHẢN DIỆN ĐỀU HẮC HOÁ , CHỈ MỖI SƯ MUỘI LÀ HÀI HƯỚC

TẤT CẢ PHẢN DIỆN ĐỀU HẮC HOÁ , CHỈ MỖI SƯ MUỘI LÀ HÀI HƯỚC

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Team Lạnh Lùng
Tình trạng: Trọn bộ
Ngày thêm: 01/04/2020
Tổng lượt xem: 2.7M
Thể loại:

Đứng thứ #3 danh sách truyện được xem nhiều nhất.

"Ác độc pháo hôi tôi không làm sao! "Một triều xuyên sách, Diệp Linh Lang quay đầu tiến vào tông môn kém cỏi nhất tu chân giới, ai ngờ tông môn không chỉ cả nhà đều phản diện, thời khắc đi dạo ở vùng ven Hắc Hóa, còn mỗi người ra tay hào phóng? Vì không muốn sư môn sủng nàng như mạng đoàn diệt, Diệp Linh Lang mang theo sư môn đi trên con đường điên cuồng nội quyển!

Danh sách chương

Cập nhật lúc 21:11 10/06/2024.
Chương
12.6K122
11.6K43
9.5K29
9.8K35
8.6K25
2.6K26
4.5K29
6.5K26
7.2K31
7.5K27
4.4K31
8.5K32
11K41
8K35
3.5K29
6.5K27
5.7K46
2.9K38
11.4K36
6.2K40
5.5K28
12.6K33
8.6K36
12.1K40
7.6K55
12.8K36
4.9K59
5.8K50
6K60
9.6K51
13.7K41
16.9K40
17.6K48
10.5K35
12.5K44
14.2K37
7.5K35
14.9K42
15.6K58
9.5K36
15.8K47
18.9K39
10K35
4.7K36
15.5K35
12.7K45
18.1K29
11.7K33
4.2K35
13.3K40
14.1K30
6.8K34
14.1K47
16.8K33
9.9K52
5.2K41
12.3K46
8.5K31
19.7K40
18.8K44
4.2K43
16.7K49
9K51
4.4K56
10.6K62
12.7K44
7.6K57
8.7K60
8K69
8.5K58
12.1K74
4K63
2.4K52
13.1K69
16.8K64
11.8K66
9K55
7.7K128
13.4K67
16.9K64
16.1K64
12K104
27.6K76
21.3K76
22.3K78
21.5K88
17.2K85
9.1K104
10.5K70
5.8K78
12.4K65
27.6K62
16.2K60
20.1K72
6.9K81
10.3K84
7K72
17.6K73
27.8K71
15.6K74
5.4K72
13K72
4.1K77
10.1K67
9.1K68
22.1K83
10.4K105
1.8K68
9.8K103
6.8K77
6.2K86
6.4K120
25K95
14K93
20.4K73
9.6K109
16.1K108
28.6K88
31.1K87
23.6K99
17.7K134
17.5K62
23K108
15.7K87
15.7K98
23.1K81
17.1K71
23.2K96
10.7K84
7.5K96
15.2K70
16.1K73
12.9K113
12K81
19.1K75
26.6K89
23.4K81
35.1K89
21.1K84
26.2K108
28.1K82
23.4K101
22.2K86
28.3K92
36.4K65
15.2K120
13.2K91
24.4K68
29K56
37.6K132
31.4K78
12.4K92
31K78
36.6K65
24.2K72
10.9K68
18.2K68
7.7K75
24.9K66
13.1K77
7.4K77
17.4K67
30.7K74
37.8K72
32K66
20.6K71
22.3K72
38K78
28.4K83
26.2K82
23.7K130
33.4K109
37.5K110
38.3K114
48K96
81580