NHIẾP CHÍNH VƯƠNG BỆNH KIỀU ĐƯỢC SỦNG ÁI

NHIẾP CHÍNH VƯƠNG BỆNH KIỀU ĐƯỢC SỦNG ÁI

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Team Lạnh Lùng
Tình trạng: Trọn bộ
Ngày thêm: 01/04/2020
Tổng lượt xem: 2.8M
Thể loại:

Đứng thứ #2 danh sách truyện được xem nhiều nhất.

Bệnh Kiều Nhiếp Chính Vương Quyền Khuynh Triều Dã x cường thế chủ động kiêu ngất phủ kiêu căng thiên kim. Nam Hi chết thảm sau khi sống lại sau khi vào tay cặn bã nam tiện nữ, đột nhiên phát hiện kiếp trước là mù mắt mới để trân châu chọn mắt cá! Nhiếp chính vương bệnh kiều đối đãi nàng thiên y bách thuận, sủng nịch thấu xương!

Danh sách chương

Cập nhật lúc 06:45 17/06/2024.
Chương
12K58
8.8K22
8.2K17
5.6K23
6.7K15
8.3K26
8.4K18
8.2K25
9K18
9.4K21
10K24
10.7K32
2.5K35
8.3K29
7.1K34
13.5K30
13.5K24
14.9K33
9.6K31
11.8K21
5.6K28
9.8K23
10.3K27
10K27
10.6K28
11.1K24
9.6K35
13.5K20
10.3K20
11.6K42
11K29
11.7K32
12.3K29
12.5K29
12.8K48
14K32
11.4K36
5K38
9.5K38
17.5K45
8.3K34
5.4K42
4.7K34
12.3K46
8.5K29
8K23
14.2K32
5.2K37
12.1K30
11.8K26
5.3K37
9.2K36
10.7K32
10.7K32
11.4K44
15.7K31
11.1K33
15.1K42
17.9K39
13.2K37
3.2K29
9.9K32
10.8K41
11K31
13.6K39
8.6K37
8.7K40
7.9K71
9.4K44
11K48
2.6K35
4.8K46
12K36
8.5K38
12.7K34
9.3K46
19.2K29
14.2K44
12.6K40
16.3K44
24.2K35
23.7K57
17K58
20.6K40
21.1K47
28.2K44
28.9K50
21.5K39
23.4K36
24.7K51
25.4K48
27K91
29.1K58
19.2K44
19.1K51
13.4K42
18.4K40
25.7K39
27.6K36
22.2K45
25.3K36
30K60
33.9K74
30.8K47
29.8K60
32.8K63
24.9K55
34.8K75
40.4K99
36K61
34.1K52
39.4K60
25.2K39
26.4K54
28.2K58
41.8K63
39.8K56
43.3K66
44.4K72
42.2K66
44.6K59
41.8K64
40.7K65
33.4K48
39.5K47
32.8K48
46.6K69
42.2K48
49K62
52.9K104
31.1K52
41.7K74
51K61
45.5K62
47.4K67
42.2K64
52K64
42.9K79
49.4K78
40.5K92
56947