CHỦ MẪU XUYÊN KHÔNG TỚI LÀM PHU NHÂN HÀO MÔN

CHỦ MẪU XUYÊN KHÔNG TỚI LÀM PHU NHÂN HÀO MÔN

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Team Lạnh Lùng
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 01/01/2021
Tổng lượt xem: 792.9K
Thể loại:

Cố Tuyết Nghi xuất thân tướng môn, khi còn sống là chủ mẫu nhà họ Thịnh, một người chưởng quản đại gia tộc hơn bốn trăm người, phong quang vô hạn, vừa tỉnh lại, lại được thông báo mặc vào một quyển sách, trở thành vợ cũ của đại lão nam chủ sắp ly hôn và nhất định phải chết sớm. Nhìn trượng phu yến triều nghiêng ngả đệ muội, Cố Tuyết Nghi nắm cổ tay, trượng phu có muốn ly hôn hay không liên quan đến chuyện rắm nàng, trước tiên đem đám đồ chơi vô dụng này dạy chính đạo mới là chuyện quan trọng nhất!

Danh sách chương

Cập nhật lúc 06:34 14/06/2024.
Chương
6K16
4.7K14
5K19
4.5K20
5.4K30
5.3K32
7.5K22
6.3K27
5.6K19
5.4K21
8.9K25
13.4K37
10.2K23
7K26
5.6K19
4.5K18
4.5K21
5.2K23
5K20
4.7K22
4.9K27
5K17
4.6K19
6K38
4.9K26
8.4K46
6.3K30
6K37
4.6K23
6.4K47
4.6K25
3.5K31
5.1K20
4.9K36
4K24
2.4K22
4.6K25
5.5K33
5K29
4.8K31
4.9K25
3.4K42
3.9K31
5.9K30
3.9K36
4.1K33
5.5K30
4.7K41
5.7K34
3.6K40
5.1K38
6K52
6K38
6.8K30
6.3K36
6.2K31
5.2K35
6.6K36
6.2K32
3.8K34
6.3K42
7.1K39
4.9K37
6.9K45
9.1K66
7.9K47
9.9K50
6K67
10.2K44
11K48
7.3K42
7.7K48
9.3K42
9.7K32
10.8K42
9.6K52
16.7K53
17.4K51
15.6K63
17.6K43
14.2K41
19.1K55
16.5K53
15.3K50
19.6K47
20.3K47
19.8K50
17.3K52
22.2K55
22.6K40
22.2K50
21.9K54
26.4K63